GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG - XANH
Tìm Hiểu Thêm

DỊCH VỤ

Xử lý và kiểm soát côn trùng

Hộ gia đình

Cung cấp dịch vụ xử lý và kiểm soát côn trùng đến từng hộ gia đình.

Công trình, nhà xưởng

Công trình, nhà xưởng, trường học các công trình kiến trúc đều có thể được hỗ trợ và xử lý côn trùng cùng với dịch vụ thân thiện của chúng tôi.

Cây lâu năm

Chăm sóc, bảo vệ và cứu chữa cây lâu năm với dịch vụ tận tình.

GIẢI PHÁP

Hệ thống giải pháp đa dạng.

Hàng Rào Hoá Chất

Hoá Chất

Sử Dụng Mồi Độc (Đánh Bả)

Hoá Chất

Xử Lý Hoá Chất Trực Tiếp

Hoá Chất

Sử Dụng Axit Boric

Hoá Chất

Giun Tròn Có Ích

Tự Nhiên

Tảo Cát

Tự Nhiên

ĐỘI NGŨ

Tận tâm.

Mr Tuấn

Chuyên Gia

Mr Tuấn Anh

Quản Lý

Mr Mùi

Kinh Doanh

Tận tâm phục vụ khách hàng với dịch vụ hữu ích, là phương châm hành động của chúng tôi.

Liên Hệ

Hãy để chúng tôi cùng bạn xử lý và kiểm soát côn trùng!